Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen bij Avonturijn

Speelleergroep De Pris-maatjes op de Huet!

Speelleergroep De Pris-maatjes op de Huet! 150 150 Sabine van de Kamp

Vanaf maandag 10 januari 2022 gaat de speelleergroep van basisschool ’t Prisma en kinderopvang Avonturijn, De Pris-maatjes, van start bij ’t Prisma De Huet.

Deze peutergroep zal in de schoolweken iedere ochtend geopend zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om 1 of meerdere ochtenden te komen spelen. Op de groep wordt met behulp van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters, spelenderwijs gewerkt aan de taalontwikkeling, het samen spelen en het leren van normen en waarden.

De peutergroep is momenteel al geopend als halve dagopvang groep, je bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.  Als je vragen hebt over speelleergroep De Pris-maatjes, of wil je een keer komen kijken met je peuter,  neem dan contact op met Nanny Nijenhuis, manager kinderopvang bij Avonturijn via n.nijenhuis@avonturijn.nl of 06 48221566.

WIJ HEBBEN VACATURES!

WIJ HEBBEN VACATURES! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Wij zoeken enthousiaste collega’s, kijk hier voor meer informatie.

Tevens hebben wij mogelijkheden voor een aantal BBL-plekken.

DoenKids!

DoenKids! 150 150 Sabine van de Kamp

Sinds kort kunnen de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Avonturijn zich laten inspireren door het activiteitenprogramma van DoenKids. DoenKids heeft een database met duizenden activiteiten voor het kinderdagverblijf, de speelleergroep en de buitenschoolse opvang.

Te denken aan:

  • Sport & spel
  • Creatief
  • Ontdekken, techniek en proefjes
  • Natuur
  • Muziek, expressie en drama

Met DoenKids kunnen de pedagogisch medewerkers de activiteiten sneller voorbereiden en is er meer tijd om de leukste activiteiten met de kinderen te ondernemen.

 

Kinderopvang Avonturijn hoort bij de World-Class Workplace winnaars van 2021!

Kinderopvang Avonturijn hoort bij de World-Class Workplace winnaars van 2021! 150 150 Sabine van de Kamp

 

Kinderopvang Avonturijn hoort bij de World-Class Workplace winnaars van 2021. Effectory heeft dit bekend gemaakt op basis van een grootschalig onderzoek naar goed werkgeverschap. Ruim 1 miljoen medewerkers beoordeelden hierin hun werkgever.

Avonturijn is de hoogst scorende organisatie in de branche Kinderopvang en hierdoor één van de winnaars van de Wold-Class Workplace 2021 (Beste Werkgever). Hier zijn we enorm trots op. De World-class Workplace score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talenten.

 

Herbert Prins, directeur-bestuurder bij Avonturijn is blij dat Avonturijn bij de beste werkgevers van 2021 behoort: “Avonturijn heeft betrokken en bevlogen medewerkers en dit wordt ook gezien door onze ouders. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de ontwikkeling en opvang van de kinderen en daar zijn we enorm trots op”.

Peuteropvang op de Huet!

Peuteropvang op de Huet! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Samen met basisschool ‘t Prisma-de Huet zetten we elke keer een stap verder in onze (verdergaande) samenwerking. We werken toe naar een Integraal Kindcentrum (IKC). Vanuit een gezamenlijke visie werken we aan:

  • de inhoudelijke doorgaande lijn van 0-14 jaar
  • de pedagogische en didactische doorgaande lijn
  • de doorgaande lijn in zorg
  • de doorgaande lijn in ontvangst beleid
  • de doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid

In de meeste gevallen gebeurt het werken met doorgaande lijnen vanuit het kindbelang. Maar er zijn meer redenen om aan een doorgaande lijn te werken. Als professionals in een IKC samenwerken, versterken zij elkaar. En dat is nu precies waar Avonturijn en ‘t Prisma voor willen gaan.
Avonturijn is op basisschool ‘t Prisma actief op het gebied van kinderdagopvang én buitenschoolse opvang en daar voegen we nu peuteropvang aan toe. Graag laten we je het e.e.a. zien en vertellen je graag meer. Tot snel!

WoW! We mogen het keurmerk World-class Workplace dragen… TROTS :)

WoW! We mogen het keurmerk World-class Workplace dragen… TROTS :) 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Het jaar 2020 loopt alweer naar het einde toe en het is een bijzonder jaar te noemen. 2020 is een jaar om niet snel te vergeten. In maart startte de Corona-crisis: COVID-19 maatregelen, lockdown en onze opvang gesloten. Vanaf 15 december zijn de Corona maatregelen weer aangescherpt en sluiten we dit jaar af met een 2e lockdown.

Soms lijkt het wel of we bij Avonturijn alleen met Corona zijn bezig geweest, maar gelukkig is dat niet zo.

Op al onze locaties is weer hard gewerkt en dit jaar is ons klantonderzoek en medewerkersonderzoek uitgevoerd. Eens in de drie jaar voeren we deze onderzoeken uit.

Klantonderzoek
Vlak voor de Corona-crisis hebben we ouders gevraagd naar hun mening over Avonturijn. Ouders zijn altijd al bovengemiddeld tevreden over Avonturijn. Dat is dit jaar niet anders. Sterker nog; de tevredenheid is nog nooit zo groot geweest.

Ouders geven de kinderdagopvang en de speelleergroepen een 8,2 en de BSO een 7,9. Onze gastouders geven zelfs een 9,0 voor de opvang. Ook over de organisatie Avonturijn zijn ouders zeer tevreden en geven ons een 8,0. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten genoemd en deze zijn vaak locatie specifiek. We zijn blij met deze verbeterpunten en nemen deze verbeterpunten ter harte en gaan hiermee aan de slag!

Het cijfer dat ouders geven voor onze pedagogische medewerkers is nog nooit zo hoog geweest; een dikke 8,5…. het hoogste cijfer van bijna 40 onderzoeken bij andere kinderopvangorganisaties. We kunnen dus wel met trots zeggen dat Avonturijn dé Beste Pedagogisch Medewerkers heeft. We zullen er alles aan blijven doen om deze hoge tevredenheid én onze goede kwaliteit te behouden. In 2021 zullen we ons daarom ook weer volledig inzetten voor onze ouders en hun kinderen.

Medewerkersonderzoek
Dit najaar hebben we ook onze medewerkers gevraagd naar hun tevredenheid. Zij geven Avonturijn als werkgever een 8,0. Hier zijn we uiteraard erg blij mee en deze hoge score betekent dat we een World-class Workplace (=Beste Werkgever) zijn. De World-class Workplace score is gebaseerd op de volgende zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talenten. 

Ook zijn de medewerkers trots om bij Avonturijn te werken en raden anderen Avonturijn ook aan als werkgever. We hebben bevlogen & betrokken medewerkers en het medewerkersonderzoek laat dat ook duidelijk zien. Deze hoge bevlogenheid en betrokkenheid wordt ook door onze ouders gezien. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de opvang van de kinderen en daar zijn we erg blij mee.

Het managementteam is enorm trots op de medewerkers van Avonturijn, die door hun flexibiliteit en inspanningen zich dagelijks inzetten om er voor ouders én kinderen te zijn. We zijn dan ook enorm blij dat dit door ouders gezien wordt en we waarderen het dat ouders dagelijks hun kostbaarste bezit aan ons toevertrouwen.

Start Integraal Kindcentrum in Borculo! Jorisschool en Avonturijn gaan er samen iets moois van maken!

Start Integraal Kindcentrum in Borculo! Jorisschool en Avonturijn gaan er samen iets moois van maken! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

De St. Jorisschool en Kinderopvang Avonturijn slaan de handen ineen en gaan in het nieuwe jaar samen verder aan de Hoflaan 4 in Borculo.

BORCULO – Op 24 november j.l. heeft de gemeenteraad van Berkelland unaniem besloten om de vorming van het Integraal Kindcentrum (IKC) in de Jorisschool mogelijk te maken. Om dit te realiseren is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbouwingsplannen. Nu het besluit door de raad is genomen, kan de samenwerking daadwerkelijk vorm en inhoud krijgen. Zowel het team van Avonturijn als van de Jorisschool kijken hier erg naar uit.
De periode dat Avonturijn kinderopvang in de voormalige Wereldboom verzorgt, krijgt nu een eindtijd. Naar verwachting zal de verbouwing van het IKC in mei ’21 voltooid zijn. Avonturijn biedt kinderdagopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar), zowel voor- als naschooltijd en in de schoolvakanties voor alle kinderen in Borculo e.o.
Voor kinderen van de Jorisschool wordt hierdoor de stap naar de basisschool sterk verkleind. Alles onder één dak van 0-13 jaar, dat is gemakkelijk voor u én vertrouwd voor uw kind(eren)!

Na de kerstvakantie start de aannemer met de verbouwing. Niet alleen worden er ruimtes voor de kinderdagopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang gecreëerd, maar ook de twee klaslokalen van de onderbouw krijgen een ware metamorfose, volledig passend bij het onderwijsconcept. Ook de buitenruimtes, zowel aan de voorzijde als aan de achterkant van de school, worden opnieuw ingericht. Passend bij de doelgroep die er gebruik van maakt.

In januari zullen we met de kinderen van zowel de school als de opvang hier een feestelijk tintje aan geven. Daarnaast hebben de medewerkers, van beide organisaties, inhoudelijk gesproken over de vorming van het IKC én over de wijze waarop wij vorm willen geven aan de doorgaande ontwikkellijn in het IKC. Er was direct een prettig ‘wij-gevoel’ en was de enthousiaste ambitie, om er samen iets moois van te maken, duidelijk aanwezig. De gezamenlijke visie, die wij hebben op opvang en onderwijs, zullen hierbij leidend zijn.
Het ‘wij-gevoel’ is typerend voor de Achterhoek en dat werd tijdens de diverse bijeenkomsten duidelijk zichtbaar. Uiteraard gaan we ook ouders betrekken bij de vorming van het IKC. Immers het gaat in een IKC om het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving, waarin alle professionals elkaar en alle kinderen kennen en daar hebben we ook de ouders bij nodig. Hiermee willen we de basis leggen voor een goede ontwikkeling van ieder kind in Borculo. Daarom hebben wij mooie plannen voor de toekomst en zullen deze met elkaar en in goed overleg gaan uitvoeren!

Overname Kiddies kinderopvang door Avonturijn

Overname Kiddies kinderopvang door Avonturijn 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Ruurlo – Per 1 januari 2021 wordt Kiddies in Laren (gemeente Lochem) overgenomen door Avonturijn kinderopvang. Kiddies heeft één locatie met vijf groepen in Laren.

Kiddies
“In 2009 ben ik kleinschalig begonnen met één groep en sinds 2013 op de huidige locatie, gelegen op het schoolplein met de 2 scholen in Laren. Na ruim 10 jaar is het een mooi moment om het stokje over te dragen aan Avonturijn”, geeft Jeanet van Doorn, eigenaar van Kiddies, aan.

Avonturijn kinderopvang
Stichting Avonturijn is dé aanbieder van kinderopvang in de Achterhoek. We verzorgen kinderopvang op 36 locaties op het gebied van dagopvang, speelleergroepen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. We zijn actief in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem en Zutphen.

Herbert Prins, directeur-bestuurder bij Avonturijn, is blij dat Kiddies zich aansluit bij Avonturijn: “Kiddies is een heerlijke plek voor kinderen waar ze met veel speelplezier zich optimaal kunnen ontwikkelen. Jeanet heeft een mooie kinderopvangorganisatie opgebouwd. Alle kinderen, ouders en medewerkers zijn van harte welkom bij Avonturijn”.

Nieuwe maatregelen Coronavirus vanaf 16 december 2020

Nieuwe maatregelen Coronavirus vanaf 16 december 2020 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Nederland zit met ingang van vandaag weer in een lockdown. Vanaf morgen, woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021, zit de kinderopvang dicht. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Hier de lijst met cruciale beroepen.

Ben je werkzaam in een cruciaal beroep
Ouders in cruciale beroepen kunnen de komende periode gebruik blijven maken van de opvang op de dagen dat het kind gebruikelijk ook komt. Dit wijkt af van de vorige lockdown, toen de kinderen meer mochten/konden komen dan de contracturen.

Op welke locatie wordt mijn kind opgevangen?
De speelleergroepen sluiten de deuren volledig. Gedurende de kerstvakantie zouden de kinderen toch al niet komen en ook daarvoor en daarna blijven de locaties gesloten tot en met zondag 17 januari 2021. De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang blijven deze week nog geopend voor noodopvang op de eigen locatie. Vanaf volgende week zullen wij locaties samenvoegen. Ouders worden daarover later deze week nog geïnformeerd.

Schoolweken en vakantieweken
Voor de schoolgaande kinderen valt de kerstvakantie in de lockdownperiode. Dat betekent dat gedurende de vakantieperiode, van 21 december tot en met 31 december 2020, de  BSO locatie de hele dag geopend is voor noodopvang. Op schooldagen voor en na de kerstvakantie zijn we voor schooltijd (VSO) en na schooltijd (BSO) geopend en verzorgt de school ‘noodopvang/-onderwijs’ gedurende de schooltijden.

Ben je niet werkzaam in een vitaal beroep
Dan is je kind helaas niet welkom vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Mocht hierin een wijziging plaatsvinden, dan laten we dat direct weten.

Praktisch
Avonturijn werkt met het ouderportaal ‘Konnect’. Omdat er minder kinderen tijdens de lockdownperiode op de opvang komen, hebben wij alle kinderen afgemeld. Dat betekent dat wij er vanuit gaan dat je kind niet komt. Mocht je toch gebruik maken van de opvang, dan verzoeken we je om zelf je kind in Konnect aan te melden.

Financiële consequenties
Het kabinet roept ouders wederom op om voor nu alles te laten zoals het is, dus overeenkomsten blijven in stand en het kabinet geeft aan dat facturen gewoon betaald moeten worden. De financiële afwikkeling is gelijk aan de eerste lockdown periode: De overheid compenseert het bedrag tot het maximale kinderopvangtoeslag uurtarief direct aan ouders en Avonturijn compenseert het eventuele meerdere.

Vragen
Mocht bovenstaande nog vragen oproepen, neem dan contact op met ons servicekantoor via info@avonturijn.nl of via telefoonnummer 0573-760200.

Daarnaast vragen wij ouders om de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden om zo op de hoogte te zijn van het laatste nieuws.

Informatie over de noodopvang is te vinden op onderstaande website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij daarnaast nog eens vijf weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer.

Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV; die betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid