Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen bij Avonturijn

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij daarnaast nog eens vijf weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer.

Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV; die betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast!

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

versie 30 juni

Het RIVM heeft haar richtlijnen inzake COVID-19 aangepast. Per 1 juli is hierop ook het protocol kinderopvang aangepast. Avonturijn sluit met haar werkwijze hier uiteraard op aan en alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

Een aantal regels komen te vervallen.

  • De regel dat tussen medewerkers en kinderen van 4 jaar of ouder 1,5 meter afstand bewaard moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat contact tussen kinderen uit verschillende groepen zoveel mogelijk beperkt moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat ouders, kinderen en medewerkers het OV zoveel mogelijk moeten mijden is komen te vervallen.

Download hier het pdf van het ministerie van SZW.

Hoera we zijn weer open!

Hoera we zijn weer open! 377 134 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Wat fijn om alle kinderen weer te mogen verwelkomen op onze locaties en bij onze gastouders! Sinds 11 mei zijn de deuren van onze kinderdagopvang locaties, de speelleergroepen en ook de deuren van onze gastouders weer helemaal geopend. Vanaf 8 juni staan ook de deuren van onze bso-locaties weer open. Hoewel we proberen om samen met de kinderen en medewerkers het ‘normale’ ritme weer op te pakken, is het toch wel een beetje anders dan voorheen. Want ook wij hebben te maken met de 1,5 meter maatschappij. En dat brengt ook wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar we doen er alles aan om de kinderen, ouders en medewerkers een veilige en prettige omgeving te bieden. We hebben er in elk geval zin en kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien!

Locaties gesloten

Locaties gesloten 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Door de maatregelen van de overheid vanwege het coronavirus zijn in principe al onze locaties gesloten tot en met maandag 6 april voor reguliere opvang. Voor kinderen van ouders in vitale beroepen is er wel opvang. Ouders van Avonturijn worden via het ouderportaal geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Meer informatie over coronavirus en de kinderopvang vind je hier.

Vragen & Antwoorden aanvullende coronamaatregelen 15 maart 2020

Vragen & Antwoorden aanvullende coronamaatregelen 15 maart 2020 150 150 Sabine van de Kamp

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Via dit nieuwsbericht willen we jullie graag door een aantal Vragen & Antwoorden informeren over de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.

Bericht aan ouders omtrent Coronavirus

Bericht aan ouders omtrent Coronavirus 150 150 Sabine van de Kamp

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen getroffen in strijd tegen het Coronavirus. Alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs moeten dicht tot 6 april 2020. Dat betekent dat Avonturijn verplicht is om de opvang te staken tot die datum. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De lijst met vitale beroepen is inmiddels bekend gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Ben je werkzaam in een vitaal beroep

Ouders in vitale beroepen kunnen de komende periode op de eigen locatie gebruik blijven maken van de opvang. We zorgen er voor dat al onze locaties maandagochtend 16 maart 2020 normaal geopend zijn voor deze ouders.

Ben je niet werkzaam in een vitaal beroep

Dan is je kind helaas niet meer welkom tot 6 april. Mocht hierin een wijziging plaatsvinden, dan laten we dit direct weten. We zouden het erg op prijs stellen als je aan ons wilt doorgeven als je kind tot 6 april niet zal komen, omdat je werkzaam bent in een niet vitaal beroep. Dit kan door middel van een bericht in Konnect.

Uitwerking opvang de komende dagen

De eerstkomende twee dagen gaan alle locaties open voor kinderen van ouders in vitale beroepen. In de komende dagen worden allerlei zaken uitgewerkt door de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Mocht hierover meer bekend zijn, dan laten we dit weten.

Financiële consequenties

Het recht op kinderopvang blijft ongewijzigd en het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus overeenkomsten blijven in stand en het kabinet geeft aan dat facturen gewoon betaald moeten worden. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgewerkt en uitgedacht. Hierover is nauw contact tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang en de verantwoordelijke staatssecretaris Van Ark

Actuele informatie

Je kunt de meest actuele informatie volgen over het coronavirus en de kinderopvang via veel gestelde vragen over corona voor onderwijs en kinderopvang.

Vragen

Helaas is voor ons op dit moment nog niet alles 100% duidelijk, maar we proberen je zo goed mogelijk te informeren. Mocht je over deze berichtgeving nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor via info@avonturijn.nl of via telefoonnummer 0573-760200. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen vanaf 08.00 uur. Daarnaast vragen wij om de nieuwbrieven goed in de gaten te houden om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Komst directeur-bestuurder

Komst directeur-bestuurder 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Stichting Avonturijn is de aanbieder van kinderopvang (in verschillende vormen) in grote delen van de Achterhoek (Ruurlo en wijde omgeving). Onze stichting past per 1 maart a.s. haar governance-structuur aan. We gaan over naar een zogenaamde two tier-structuur, waarbij een statutair directeur-bestuurder belast wordt met de bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een uit vrijwilligers bestaande raad van toezicht daar toezicht op houdt. Avonturijn is dan ook blij dat voor deze nieuwe structuur een directeur-bestuurder te kunnen aanstellen per 1 maart a.s. Met het wijzigen van de governance-structuur en het aanstellen van de directeur-bestuurder zijn we ervan overtuigd dat Avonturijn klaar is voor de toekomst, waarbij we het belang van kinderen, hun ouders en bovenal de kwaliteit van de kinderopvang centraal stellen. Herbert Prins is sinds maart 2020 directeur-bestuurder bij Avonturijn en woont met zijn echtgenote en drie dochters in Haaksbergen. Hij heeft een bedrijfseconomische opleiding, waarmee hij zijn carrière startte in de voedingsmiddelenindustrie. Sinds 2003 is Herbert werkzaam in de kinderopvang, waardoor hij een ruime ervaring in de branche heeft opgebouwd. Binnen verschillende kinderopvangorganisaties, waaronder Raster Groep (Sam&ko kinderopvang), Partou kinderopvang en Kindercentra Puck&Co bekleedde hij zowel directie als bestuurdersfuncties. Daarnaast heeft Herbert ruime ervaring als toezichthouder binnen welzijn, een woningcorporatie en sport.

Nieuw Kindcentrum in Doetinchem in de wijk ‘de Huet’

Nieuw Kindcentrum in Doetinchem in de wijk ‘de Huet’ 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Kom vrijblijvend langs voor een nadere kennismaking, we vertellen je graag meer!

Uiteraard heeft onze ‘huisschilder’ met haar prachtige tekeningen weer de vertrouwde ‘Avonturijn-sfeer’ aangebracht

Met ingang van maandag 2 september openen wij de deuren van ons NIEUWE KINDCENTRUM aan de Wolborgenmate in Doetinchem. Hier zijn we gestart met kinderopvang (0-4 jaar) en kun je eveneens voor- en naschoolse opvang (4-13 jaar) afnemen voor je kind(eren). Wij zijn alle dagen open van 07.00 – 18.30 uur. Ook flexibele opvang is op deze locatie mogelijk. In samenwerking met het team van basisschool ‘t Prisma-Wolborgenmate gaan we bouwen aan een Integraal Kindcentrum.

Uiteraard is inschrijven mogelijk, wij kennen (nog) géén wachtlijst! Je mag ook gerust binnenlopen en een kijkje komen nemen. Voor meer informatie neem gerust contact op met Planning & Klantcontacten (0573) 760 203. Sabine vertelt je graag meer!  

Uitbreiding op KC Avonturijn Lochem

Uitbreiding op KC Avonturijn Lochem 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Extra peutergroep (2-4 jarigen): de Kleine Garve in Lochem

In september starten wij op MFA de Garve, aan het Groene Kruisstraatje in Lochem, met een peutergroep. Peuters, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kunnen twee tot vier dagdelen per week gebruik maken van deze vorm van opvang. Ook de peuters van het kinderdagverblijf, die toe zijn aan een nieuwe uitdaging, kunnen in de specifiek voor peuters ingerichte ruimte, spelen met hun leeftijdsgenootjes. 
Indien je peuter een VVE-indicatie heeft ontvangen van het consultatiebureau, worden de kosten van het 3e en 4e dagdeel volledig door de gemeente Lochem vergoed.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Planning & Klantcontacten (0573 – 760 204). Saskia vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Nieuw! Uitdagend Sport- en Spelaanbod in Borculo: BSO Triton

Nieuw! Uitdagend Sport- en Spelaanbod in Borculo: BSO Triton 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Sinds september zijn we gestart Bij VV Reünie in Borculo met BSO Triton. Kinderen krijgen op deze locatie een uitdagend sport- en spelaanbod aangeboden! STOER!!


Naast de vertrouwde locatie in het Kindcentrum in Borculo aan de Graaf Wichmanstraat, hebben we in september een tweede BSO-locatie in Borculo geopend bij VVReünie. In een aparte ruimte, waar we onze eigen sfeer en uitstraling hebben aangebracht, willen we voor de oudste BSO-kinderen een uitdagend en sportief sport- en spelaanbod gaan verzorgen. Kinderen kunnen zo na schooltijd, al hun energie kwijt!