Tarieven en vergoedingen gastouderopvang

Het adviestarief voor gastouderopvang is 2020 verhoogd naar € 6,65 en voor schoolgaande kinderen naar € 7,05. Het maximale bemiddelingstarief wordt begrensd op € 150,–/gezin/per maand.
In overleg met de ouders mogen gastouders zelf hun tarief vaststellen. Indien zij dat wensen ondersteunt het gastouderbureau hen bij deze onderhandelingen. Als gastouders zelf hun tarief niet willen vaststellen, nemen zij het adviestarief van Avonturijn over. De adviesvergoeding voor de gastouders is in 2020 verhoogd.

Bovenop het tarief ontvangen de gastouders nog een EXTRA vergoeding:
Bij Avonturijn kennen we, bovenop het reguliere tarief, een extra vergoeding toe wanneer gastouders veel uren opvang verzorgen. Gastouders die meer dan 1.500 uur opvang verzorgen voor het gastouderbureau van Avonturijn, ontvangen een extra vergoeding van € 0,25 per uur, bij 2.500 uur € 0,50 en bij meer dan 3.500 uur zelfs € 0,75 extra. Dit wordt niet betaald door de vraagouders, maar Avonturijn heeft ervoor gekozen om haar bemiddelingstarief te verlagen.

De tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of derde kind is hoger dan voor het eerste kind. De bonus wordt elke maand begrensd tot het maximale bemiddelingstarief.

Voor 2020 zijn deze tarieven van kracht:

Scroll naar boven