Samenwerkingsverbanden

‘It takes a village to raise a child…’ Volgens ons een uitspraak die klopt als een bus. Het heeft een toegevoegde waarde als partijen die de zorg voor kinderen delen, hun krachten bundelen. De samenwerking opzoeken.

Kinderopvang Avonturijn werkt dan ook samen met:

  • Basisonderwijs: op veel plekken is kinderopvang Avonturijn actief in een brede school- of IKC (Integraal Kind Centrum). Dit is een vergaande vorm van samenwerking tussen onderwijs en opvang.
  • Gemeenten: overlegvormen om het welbevinden van kinderen in de gemeente te vergroten.
  • Partners in zorg: wanneer er ‘zorg’ mocht zijn bij een kind wordt dit tijdig gesignaleerd.
  • Beroepsopleidingen, zoals ROC’s: aanbieden van interessante stages en werkplekken.
Scroll naar boven