Pedagogisch beleid

Jij en vooral je kind moeten zich bij ons thuis voelen! Het is belangrijk dat jij met een gerust hart kunt werken en weet dat je kind het fijn heeft bij ons.

Avonturijn heeft dan ook een pedagogisch beleid dat als een rode draad door alle opvangvormen loopt.

Wij werken niet vanuit één pedagogische stroming, maar werken vanuit de elementen die ons aanspreken: ‘de glanzende knikkers’. Deze elementen zijn samengevoegd en vertaald in ons pedagogisch beleid.

Bij het formuleren van het pedagogisch beleid kwam naar voren dat er vooral aandacht moest komen voor:

Sfeer, veiligheid (fysieke veiligheid en een veilig pedagogisch klimaat), stimulerende omgeving en een uitdagend activiteitenaanbod.

IMG_1969

Hoe doen we dat?

  • Op elke locatie werkt een vast team. Dat is echt de basis vinden wij.
  • De locaties zijn fris ingericht en voorzien van wandschilderingen. Sfeer is belangrijk!
  • Muziek is een vast onderdeel op de dag. Goed voor de ontwikkeling en vooral veel plezier.
  • We stimuleren je kind om de wereld in het eigen tempo te ontdekken.
  • Wij werken nauw samen met ouders. Een goed overleg en overdracht zijn belangrijk voor de verzorging en ontwikkeling van je kind.
  • Al onze locaties worden jaarlijks door de GGD en brandweer geïnspecteerd. De veiligheid in de woning van de gastouder wordt jaarlijks bekeken en besproken tijdens de Risico-inventarisatie. Veiligheid boven alles!

Pedagogisch werkplan

Elke locatie en veel van onze gastouders hebben een eigen pedagogisch werkplan. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. Bij plaatsing ontvang je van ons het pedagogisch werkplan van de locatie waar je kind wordt geplaatst. Hier zijn de locatie specifieke afspraken in beschreven.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan kindcentra.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan speelleergroep.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan gastouderopvang.

BSO Eris brug (2)
Scroll naar boven