Tarieven

Bruto tarieven, netto kosten!

baby-slaapt De tarieven voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang.
Opvang in een kinderdagverblijf, de speel-/leergroep, de buitenschoolse opvang of door een gastouder van Avonturijn vallen onder de Wet Kinderopvang.  De Tussenschoolse opvang valt hier niet onder. De tarieven zijn inclusief luiers, voeding en alle tussendoortjes!

Op 12 november zijn, na een positief van de Centrale oudercommissie de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Voor een bruto-netto berekening verwijzen wij u naar de rekentool op onze website.

Vergoeding en tarieven Gastouderopvang:
Het adviestarief voor de gastouderopvang in 2019 wordt verhoogd naar € 6,55 en voor schoolgaande kinderen naar € 6,92. Het maximale bemiddelingstarief wordt begrensd op € 150,–/gezin per maand. De gastouders mogen zelf hun tarief vaststellen in overleg met de vraagouder. Het gastouderbureau van Avonturijn ondersteunt partijen bij de onderhandelingen indien zij dat wensen.

Indien gastouders niet zelf hun tarief wensen vast te stellen, nemen zij de adviestarieven van Avonturijn over. De adviesvergoeding voor de gastouders gaat omhoog. Dit wordt niet betaald door de vraagouders, maar Avonturijn heeft ervoor gekozen om haar bemiddelingstarief te verlagen.

Bovenop het tarief ontvangen de gastouders een EXTRA vergoeding:
Bij Avonturijn kennen we een extra vergoeding toe, bovenop het reguliere tarief, wanneer gastouders veel uren opvang verzorgen. Gastouders die meer dan 1.500 uur opvang verzorgen voor het gastouderbureau van Avonturijn, ontvangen een extra vergoeding van € 0,25 per uur, bij 2.500 uur € 0,50 en bij meer dan 3.500 uur zelfs € 0,75 extra. De tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of derde kind is hoger dan voor het eerste kind. De bonus geldt niet voor de Dienstverlening aan huis regeling. De hoogte van de bonus is nooit hoger dan het totaal van de bemiddelingskosten.

Voor 2019 zijn deze tarieven van kracht:

thnyuuwq3s

Wanneer zijn wij gesloten?
Onze kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang zijn bijna het hele jaar geopend, ook in de schoolvakanties. Alleen op Nationale feestdagen zijn wij gesloten. De sluitingsdagen worden ieder jaar tijdig aan u gecommuniceerd. Al onze speel-/leergroepen zijn tijdens de schoolvakanties gesloten.