Tarieven

Bruto tarieven, netto kosten!

baby-slaapt De tarieven 2018 voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang.
Opvang in een kinderdagverblijf, de speel-/leergroep, de buitenschoolse opvang of door een gastouder van Avonturijn vallen onder de Wet Kinderopvang.  De Tussenschoolse opvang valt hier niet onder. De tarieven zijn inclusief luiers, voeding en alle tussendoortjes!
Maar liefst 86% vergoed bij modaal inkomen:
Hieronder ziet u onze bruto- en netto tarieven van de opvang. Wat u netto betaalt is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Bij bijvoorbeeld bij een modaal inkomen (€ 35.500), krijgt u maar liefst 86% van de kosten vergoed en voor uw tweede kind maar liefst 94%. Dat betekent dat u dan netto slechts € 1,03 per uur betaalt voor hele dagopvang op het kinderdagverblijf en voor het tweede kind bent u slechts € 0,44 per uur verschuldigd. U betaalt maar € 0,95 per uur voor BSO inclusief vakantieopvang en voor het tweede kind betaalt u € 0,41 per uur voor dezelfde opvang.

 Vergoeding en tarieven Gastouderopvang:
Het adviestarief voor de gastouderopvang 0-4 jarigen wordt verhoogd naar € 6,35 en voor de 4-13 jarigen naar € 6,80. Het maximale bemiddelingstarief wordt begrensd op € 150,–/gezin per maand. De gastouders mogen zelf hun tarief vaststellen in overleg met de vraagouder. Het gastouderbureau van Avonturijn ondersteunt partijen bij de onderhandelingen indien zij dat wensen.

Indien gastouders niet zelf hun tarief wensen vast te stellen, nemen zij de adviestarieven van Avonturijn over. De adviesvergoeding voor de gastouders gaat omhoog. Dit wordt niet betaald door de vraagouders, maar Avonturijn heeft ervoor gekozen om haar bemiddelingstarief te verlagen.

Bovenop het tarief ontvangen de gastouders een EXTRA vergoeding:
Bij Avonturijn kennen we een extra vergoeding toe, bovenop het reguliere tarief, wanneer gastouders veel uren opvang verzorgen. Gastouders die meer dan 1.500 uur opvang verzorgen voor het gastouderbureau van Avonturijn, ontvangen een extra vergoeding van € 0,25 per uur, bij 2.500 uur € 0,50 en bij meer dan 3.500 uur zelfs € 0,75 extra. De tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of derde kind is hoger dan voor het eerste kind. De bonus geldt niet voor de Dienstverlening aan huis regeling. De hoogte van de bonus is nooit hoger dan het totaal van de bemiddelingskosten.

thnyuuwq3s

Wanneer zijn wij gesloten?
Onze kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang zijn bijna het hele jaar geopend, ook in de schoolvakanties. Alleen op Nationale feestdagen zijn wij gesloten. De sluitingsdagen worden ieder jaar tijdig aan u gecommuniceerd. Al onze speel-/leergroepen zijn tijdens de schoolvakanties gesloten.

Sluitingsdagen 2018