Ons team

Trots zijn wij op ons team van 165 medewerkers. Iedere dag staan 157 fantastische vrouwen en 8 stoere mannen voor je kind en jou klaar.  En dat doen ze met heel veel passie. En nog meer plezier!

Gediplomeerde pedagogisch medewerkers
Als ouder mag jij niets dan het beste voor je kind verwachten. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal gediplomeerd, grotendeels PW4 en HBO geschoold. Als ze bij ons beginnen, zorgen wij voor een goed inwerkprogramma.

Gediplomeerde gastouders
Het gastouderbureau van Avonturijn heeft ruim 50 gediplomeerde gastouders die met veel enthousiasme de opvang voor jou kind(eren) willen verzorgen. Een aantal van hen stellen zich op deze website al nader aan je voor.

Deskundigheidsbevordering en scholing
Kinderopvang Avonturijn biedt al haar medewerkers trainingen aan die belangrijk zijn voor onze kwaliteit van de kinderopvang. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor medewerkers die werken met peuters;
  • Taalniveau 3F zodat iedereen voldoet aan de (wettelijk) gestelde taaleisen;
  • Babyspecialist voor de beste babyopvang;
  • BeweegWijs waar we op iedere bso-locatie mee werken;
  • (Kinder) EHBO/BHV zodat iedereen weet hoe te handelen in een noodsituatie;
  • Meldcode zodat iedereen weet hoe te handelen inval van een vermoeden van kindermishandeling.
Scroll naar top