Voorwaarden om als gastouder aan de slag te gaan

Er worden wettelijke eisen aan een gastouder gesteld. Een gastouder…

 • is 18 jaar of ouder;
 • heeft minimaal een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2;
 • is in het bezit van een geldig certificaat kinder-EHBO;
 • kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, ook van huisgenoten boven de 18 jaar, die in het gezin verblijven en deze zijn allen opgenomen in het Personenregister;
 • is bereid mee te werken aan de “risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid” en wil veiligheidsmaatregelen treffen die de wet én het gastouderbureau stelt.

Naast de wettelijke eisen stelt Avonturijn aanvullende voorwaarden aan het gastouderschap. Samen met de gastouders wil Avonturijn kwalitatief goede opvang bieden.

Avonturijn vindt het van belang dat de gastouder…

 • zelfstandig kan werken;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en goede contactuele eigenschappen bezit;
 • in staat is om een stabiele opvang gedurende een wat langere tijd te bieden;
 • zorgvuldig omgaat met de informatie en de privacy van het gezin en andere ideeën en/of levenswijze van de ouders respecteert;
 • een positieve houding heeft ten opzichte van gastouderopvang, zo ook eventuele huisgenoten;
 • kinderen voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen kan bieden;
 • kan zorgen voor een veilige en gezonde omgeving;
 • zich actief lerend op stelt;
 • deelneemt aan de herhalingscursussen kinder-EHBO en de Meldcode en daardoor weet hoe te handelen bij kleine ongelukjes en een vermoeden van kindermishandeling;
 • de individuele ontwikkeling van kinderen weet te stimuleren en ruimte creëert voor interacties tussen kinderen onderling;
 • eventuele zorgen over de ontwikkeling van kinderen met ouders bespreekbaar maakt;
 • open staat voor feedback.

Wat heeft het gastouderbureau van Avonturijn jou te bieden?

Zoals je net gelezen hebt, verwachten wij het een en ander van onze gastouders. Daar staat tegenover dat je ook wat van de bemiddelingsmedewerkers van Avonturijn mag verwachten. Samen kunnen we dan de kwaliteit bieden waar we voor staan. Uiteindelijk dragen ouders hun kostbaarste bezit over aan jou! Daarom kun je rekenen op:

 • Professionele ondersteuning , dus persoonlijke beschikbaarheid van de bemiddelingsmedewerkers voor (pedagogisch) advies en deskundigheid;
 • Ondersteuning bij een eventuele scholing HZW niveau 2;
 • Pedagogisch deskundige bemiddelingsmedewerkers;
 • Persoonlijk contact. Dit geldt zowel voor ouders als onze gastouders. De risico inventarisatie, het intake en koppelingsgesprek en de evaluatiegesprekken worden thuis afgenomen. Het wettelijk minimum aantal contacturen van 16 uur/per jaar wordt door Avonturijn aantoonbaar gehaald. Dikwijls zelfs nog meer.
 • Advies op maat en servicegericht;
 • Uitstekende GGD inspectierapporten van zowel het gastouderbureau als die van de gastouders;
 • Uitgebreid scholingsaanbod en mogelijkheden voor intervisie gastouders;
 • Hoge klanttevredenheid van gastouders en vraagouders. Wij behoren tot één van de beste gastouderbureaus van Nederland;
 • Een HKZ gekwalificeerd gastouderbureau. Onze procedures en de uitvoering ervan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV-Nederland.
Scroll naar boven