Inspectierapporten GGD

Ieder jaar vindt er een GGD-inspectie plaats op het gastouderbureau. De GGD toetst namens de gemeente de kwaliteit van de gastouderopvang.  Ook de gastouders worden steekproefsgewijs door de GGD bezocht.  Van de inspectie wordt een rapport opgemaakt. Deze rapportages vind je hier terug.

Scroll naar boven