HKZ-kwaliteitskeurmerk

Met het HKZ-ISO 9001 kwaliteitskeurmerk waarborgen wij de kwaliteit van de opvang op onze locaties. Als ouder wil je natuurlijk niets dan het beste voor je kind. Dat willen wij ook. Daarom voldoen al onze opvangvormen aan belangrijke kwaliteitseisen.

Het HKZ-keurmerk biedt je zekerheid: Afspraken, protocollen en procedures zijn duidelijk en toegankelijk beschreven. Om de kwaliteit te waarborgen moeten wij o.a. voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, spelmateriaal en de deskundigheid van onze medewerkers. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en afspraken vastgelegd over de verzorging van kinderen, de omgeving en inrichting van een locatie en de zakelijke, administratieve afhandeling van de opvang. Naast de locaties worden ook het hoofdkantoor en het gastouderbureau door een onafhankelijke instelling beoordeeld. Tijdens een audit worden, steekproefsgewijs, ook onze gastouders bezocht.

We verdienen het HKZ-certificaat alleen als wij op alle punten aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Naast de jaarlijkse GGD-inspecties, worden wij jaarlijks getoetst of wij nog werken volgens de gestelde eisen. De certificerende instantie bepaalt of het HKZ-certificaat weer verlengd wordt.

Scroll naar boven