Nieuwe speelleergroep!

Speelleergroep De Pris-maatjes op de Huet!

Vanaf maandag 10 januari 2022 gaat de speelleergroep van basisschool ’t Prisma en kinderopvang Avonturijn, De Pris-maatjes, van start bij ’t Prisma De Huet.

Deze peutergroep zal in de schoolweken iedere ochtend geopend zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om 1 of meerdere ochtenden te komen spelen. Op de groep wordt met behulp van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters, spelenderwijs gewerkt aan de taalontwikkeling, het samen spelen en het leren van normen en waarden.

De peutergroep is momenteel al geopend als halve dagopvang groep, je bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.  Als je vragen hebt over speelleergroep De Pris-maatjes, of wil je een keer komen kijken met je peuter,  neem dan contact op met Nanny Nijenhuis, manager kinderopvang bij Avonturijn via n.nijenhuis@avonturijn.nl of 06 48221566.

Scroll naar boven