Voor- en vroegschoolse educatie VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het landelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Door de VVE-methode willen we bereiken dat alle peuters zonder (taal)achterstand beginnen aan de basisschool. Avonturijn heeft gemerkt dat de VVE-methode niet alleen effectief is voor de taalontwikkeling van de zgn. doelgroeppeuters, maar voor alle peuters én de medewerkers. In de ogen van Avonturijn ontwikkelt een ieder veel vaardigheden die nodig zijn in het toekomstig leven. Zoals het probleemoplossend vermogen en de creativiteit. Door het gebruik van de VVE-methode leren de medewerkers beter kijken naar ieder kind en kunnen ze beter inspringen op de individuele behoefte. Effectief dus voor iedereen en bovenal erg leuk!

Digitaal Kindvolgsysteem: Mira
We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen. We hebben hiertoe een eigen kindvolgsysteem (KVS) ontwikkelt in ons ouderportaal Konnect. Ons digitale kindvolgsysteem genaamd ‘Mira‘, is afgeleid van een periodiek veranderlijke ster. Deze ster is soms wel en soms niet met het blote oog zichtbaar en betekent ook wel wonderbaarlijk. De titel past volledig bij ons kindvolgsysteem waarbij ook veranderingen in de ontwikkeling van kinderen steeds zichtbaar zijn.

In ons kindvolgsysteem worden leeftijdsgerichte observatiepunten aangeboden en hebben wij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Daarnaast wordt er bij elk observatiepunt, passend bij de leeftijd of ontwikkeling van het kind, een mogelijk advies of ondersteuning voor ontwikkelingsstimulering weergegeven. De pedagogisch medewerkers kunnen de observatie extra ondersteunen met behulp van het toevoegen van een foto of video van het kind.

Het kindvolgsysteem maakt de ontwikkeling van kinderen voor de pedagogisch medewerkers overzichtelijk, doordat het systeem de mogelijkheid biedt van het downloaden van een groepsoverzicht. Zo kunnen zij met een passend activiteitenaanbod aansluiten bij de behoefte van de groep of het individuele kind. Ons uitgangspunt hierbij is kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling.

Startblokken
Op al onze speelleergroepen werken wij met de methodiek ‘Startblokken’. Hiermee begeleiden en stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen.  Aan de hand van thema’s begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen in hun spel en bieden zij activiteiten aan. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van kinderen.

Bij alle thema’s horen activiteiten die kinderen stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek, zintuigen, spel en in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van (prenten) boeken, vertelplaten, woordkaarten en een thematafel stimuleren we spelenderwijs de taalontwikkeling.

Goede start op de basisschool
Startblokken biedt ieder kind de kans zich optimaal te ontwikkelen, zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben, als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Zo krijgen alle kinderen een goede start op de basisschool. Basisscholen werken in de onderbouw ook met methodes. Hierdoor is de overstap naar de basisschool minder groot.

Startblokken samengevat:

  • Thematisch werken;
  • Luisteren naar de ideeën van kinderen;
  • Kinderen mee laten helpen;
  • Bewust naar kinderen kijken;
  • Helpen spelen, meespelen, laten spelen;
  • Positief stimuleren: kinderen groeien van complimenten!
Scroll naar boven