Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Beter kijken: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Bij Kinderopvang Avonturijn worden de medewerkers getraind in een VVE-methode. We doen dit omdat deze methode ons leert om nog beter in te spelen op de ontwikkeling ieder individueel kind. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en manier. De VVE-methode leert ons om goed te kijken naar kinderen, te ontdekken waar hij/zij behoefte aan heeft en hier op verschillende manieren mee om te gaan. Hierdoor krijgen kinderen meer nieuwe ontdekkingen en belevingen.

Van baby tot peuter en kleuter
Er wordt met deze methode met thema’s gewerkt waar alle kinderen mee in aanraking komen. Een voorbeeld hiervan bij Kinderopvang Avonturijn is het thema bos. De groepsruimte is in de ‘bosweken’ omgetoverd tot echt bos met takken, met heuse kabouterhuisjes met paddestoelen en bladeren. Er wordt geknutseld met bladeren en een uitstapje naar het echte bos gemaakt.

VVE-beleid vanuit Ministerie OC&W
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het landelijke onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Door de VVE-methode willen bereiken dat kinderen zonder (taal)achterstand beginnen in groep 1 van de basisschool. Kinderopvang Avonturijn heeft gemerkt dat de VVE-methode niet alleen effectief is voor de taalontwikkeling van doelgroeppeuters, maar voor alle kinderen en medewerkers. In de ogen van Avonturijn ontwikkelt het veel vaardigheden die nodig zijn in het toekomstig leven, zoals het probleemoplossend vermogen en de creativiteit. Door het gebruik van de VVE-methode leren de medewerkers beter kijken naar ieder kind en kunnen ze beter inspringen op de individuele behoefte. Effectief dus voor iedereen en bovenal leuk!

Digitaal Kindvolgsysteem: Mira
We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen. We hebben hiertoe een eigen kindvolgsysteem (KVS) ontwikkelt in ons ouderportaal Konnect. Ons digitale kindvolgsysteem genaamd ‘Mira‘, is afgeleid van een periodiek veranderlijke ster. Deze ster is soms wel en soms niet met het blote oog zichtbaar en betekent ook wel wonderbaarlijk. De titel past volledig bij ons kindvolgsysteem waarbij ook veranderingen in de ontwikkeling van kinderen steeds zichtbaar zijn. Tevens zijn onze kinderen sterren van kinderen!

In ons kindvolgsysteem worden leeftijdsgerichte observatiepunten aangeboden en hebben wij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Daarnaast wordt er bij elk observatiepunt, passend bij de leeftijd of ontwikkeling van het kind, een mogelijk advies of ondersteuning voor ontwikkelingsstimulering weergegeven. De pedagogisch medewerkers kunnen de observatie extra ondersteunen met behulp van het toevoegen van een foto of video van het kind.

Het kindvolgsysteem maakt de ontwikkeling van kinderen voor de pedagogisch medewerkers overzichtelijk, doordat het systeem de mogelijkheid biedt van het downloaden van een groepsoverzicht. Zo kunnen zij met een passend activiteitenaanbod aansluiten bij de behoefte van de groep of het individuele kind. Ons uitgangspunt hierbij is kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling.