Uiteindelijk staan de neuzen dezelfde kant op.

De CAO-loze periode is voorbij!

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben eindelijk overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Kinderopvang. Hierin is onder andere een ondergrens opgenomen voor het aantal niet-groepsgebonden uren per pedagogisch medewerker. Verder krijgen kinderopvangmedewerkers twee keer te maken met een loonsverhoging én ontvangen zij in juli een eenmalige uitkering. De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018 en kent een looptijd van twee jaar.