Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast!

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast!

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

versie 30 juni

Het RIVM heeft haar richtlijnen inzake COVID-19 aangepast. Per 1 juli is hierop ook het protocol kinderopvang aangepast. Avonturijn sluit met haar werkwijze hier uiteraard op aan en alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

Een aantal regels komen te vervallen.

  • De regel dat tussen medewerkers en kinderen van 4 jaar of ouder 1,5 meter afstand bewaard moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat contact tussen kinderen uit verschillende groepen zoveel mogelijk beperkt moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat ouders, kinderen en medewerkers het OV zoveel mogelijk moeten mijden is komen te vervallen.

Download hier het pdf van het ministerie van SZW.