Peuteropvang 2-4 jaar

Een goede voorbereiding op de basisschool!

Onze peuteropvang biedt uw peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Avonturijn biedt peuteropvang aan in speel-/leergroepen: de voormalige peuterspeelzaal. De speel-/leergroep biedt meer uitdaging aan de oudere peuters. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Op ontdekkingstocht!
Uw kind gaat op ontdekkingstocht in bijvoorbeeld de moestuin, doet aan peutergym, ontdekt kleuren en vormen, gaat op bezoek bij school of de buitenschoolse opvang. Op deze manier krijgt uw peuter de uitdaging waar het behoefte aan heeft in de periode van peuteropvang richting de basisschool.
De kinderen vinden het geweldig: Ze horen bij de ‘grote kinderen’ en doen grotere dingen!

Een kind hoef je niet te leren lopen. Ook het eerste woordje lijkt spontaan te komen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te ontdekken en om zichzelf te ontwikkelen. Wel hebben zijn daarvoor een omgeving nodig met voldoende prikkels en een stimulerende begeleiding van volwassenen. Op onze speel-/leergroepen bieden wij die omgeving en begeleiding.

Spel is de basis
Spel is de basis: peuters spelen de hele dag in onze peuteropvang. Zo ontwikkelen zij zich en krijgen zij grip op de ‘grote-mensen-wereld’. Spel is dan ook de basis van Startblokken, de methodiek waarmee wij werken. Doordat wij zoveel mogelijk aansluiten op de methodes van het basisonderwijs, verkleinen wij de stap naar de basisschool.

Thema’s
We werken met thema’s zoals ‘ Knuffels’, ‘ Hatsjoe!’, ‘ Hoera, een baby!’ of bijvoorbeeld ‘ Verkeer’. De thema’s komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters. De nieuwe ontdekkingen die zij tijdens activiteiten doen, sluiten daardoor precies aan bij wat ze al weten en kunnen. Onze professionele pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor- en Vroegschoolse Educatie biedt extra begeleiding aan peuters om een mogelijke taalachterstand te voorkomen. Daarom krijgen deze kinderen van het consultatiebureau een VVE-indicatie en kunnen zij tegen geringe kosten op de speel-/leergroep terecht. Samen met u werken we aan het extra stimuleren van de ontwikkeling, zowel thuis als op de opvang. En samen met u zorgen wij ook voor een uitgebreide (warme) overdracht naar de basisschool.

 

rondleiding Avonturijn