Pedagogisch beleid

Een professioneel pedagogisch beleid

Uw kind en u moeten zich bij ons thuis voelen. Een vertrouwde en herkenbare omgeving dragen ertoe bij, dat een kind zich ontspant, veilig voelt en ontwikkelt. Een goed pedagogisch beleid hoort hier bij.

Kinderopvang Avonturijn geeft op professionele wijze vorm aan haar pedagogisch doel: Inspelen op de behoeften en het welbevinden van kinderen. Dat doen we door hen te begeleiden op hun ontdekkingstocht door de wereld en hen gerichte mogelijkheden aan te reiken.  Kinderen hebben van nature een drang om de wereld te leren kennen. Elk in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Wij zijn hier deelgenoot van en stimuleren en begeleiden hen daarin. Op elke locatie werkt een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij hebben oog voor de behoefte van ieder kind en spelen in op wat kinderen nodig hebben. Of dat nu een schone luier is of een sportief spel op de buitenspeelplaats.

Wij werken nauw samen met u, de ouders. Een goed overleg en overdracht zijn belangrijk voor de verzorging en ontwikkeling van uw kind.

Uw kind speelt in een prettige, veilige omgeving
Kinderen zijn nieuwsgierig. In hun ontdekkingstocht naar de wereld kennen ze niet alle gevaren. Daarom wordt er bij de inrichting en het dagelijkse gebruik van onze groepsruimten zorgvuldig naar de veiligheid van de kinderen gekeken. Onze locaties voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid. Iedere opvanglocatie wordt jaarlijks door de GGD en is door de Brandweer geïnspecteerd. Jaarlijks worden er op alle locaties ontruimingsoefeningen gehouden en wordt de Risico-inventarisatie uitgevoerd.

Uw kind heeft bij ons volop mogelijkheden zich te ontwikkelen
Op het kindercentrum is een grote variatie aan spelmateriaal. De ruimtes zijn ingericht in frisse kleuren en voorzien van wandschilderingen, met kindvriendelijk meubilair en zijn afgestemd op de leeftijd en interesses van kinderen. In speciale themahoeken worden kinderen uitgenodigd tot een bepaald spel en een speciale activiteit. Zo is er meestal een poppenhoek, een beweegruimte, de mogelijkheid voor kinderen om zich terug te trekken en bijvoorbeeld hoekjes met constructiematerialen, timmermateriaal en/of auto’s. Er worden regelmatig activiteiten aangeboden. Of het nu gaat om knutselen, muziek maken en zingen, dansen en bewegen, het plezier dat de kinderen hebben heeft een gunstige invloed op hun lichamelijke, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling.

Wij hechten veel waarde aan ons pedagogisch beleid. Wanneer uw kind naar onze opvang komt, ontvangt u dan ook het volledige pedagogisch beleid in brochurevorm.

Uw kind legt bij ons contacten, speelt met andere kinderen, sluit vriendschap
In de kinderopvang ontmoeten kinderen andere kinderen. Door het samenzijn en spelen met andere kinderen worden hun sociale vaardigheden ontwikkeld. Zij leren omgaan met regels, leren hun wensen kenbaar te maken, maar ook hun grenzen aan te geven. Dit draagt bij aan de weerbaarheid en zelfstandigheid van kinderen. In het contact met andere kinderen wordt gelachen, samengewerkt en van elkaar geleerd. Al op jonge leeftijd bouwen ze een sterke band op met andere kinderen, wat de basis kan leggen voor een bijzondere vriendschap.

Uw kind leert omgaan met waarden en normen aanvullend op de opvoeding thuis
Respect voor elkaar, ongeacht wie je bent en wat je kunt. Dat is waar wij voor staan. Daarom is er veel aandacht voor rituelen en feesten. Denk maar aan verjaardagen, de seizoenen, feestdagen. Van jongs af aan maken kinderen kennis met regels en afspraken. Meestal nemen ze die vanzelf over. Soms verzetten kinderen zich daartegen en uiten dat ook. Binnen bepaalde grenzen wordt hen geleerd daarmee om te gaan.