Onze medewerkers

De toppers van Avonturijn!

We selecteren onze medewerkers met zorg. Alle pedagogisch medewerkers bij Avonturijn zijn goed opgeleid. Alle medewerkers hebben een kindgerichte opleiding op niveau 3 en 60% van onze medewerkers heeft niveau 4 of hbo-niveau. Toch volgen zij jaarlijks diverse cursussen, zodat hun kennis op peil blijft.

Inwerktraining nieuwe medewerkers
Nieuwe pedagogisch medewerkers volgen een inwerktraject met onder meer aandacht voor het pedagogisch beleid en -werkplan, veiligheid en gezondheid, klantgerichtheid, EHBO, VVE en BeweegWijs.

VVE
Avonturijn biedt al haar medewerkers, die werkzaam zijn met peuters, een VVE-training aan. Daarbij gaan wij uit van onze visie en groeikracht van kinderen en medewerkers. Immers jonge kinderen zijn van nature creatief, actief, nieuwsgierig, ondernemend en intuïtief. Het zijn echte onderzoekers. Ze denken in kansen en voluit voor alle uitdagingen. Ze hebben in potentie alles in huis om zich te kunnen ontwikkelen. Hun groeikracht wordt zichtbaar, wanneer je hen laat doen waar ze goed in zijn. dat geldt ook voor onze medewerkers. In onze VVE trainingen zijn dat de ingrediënten waar we mee aan de slag gaan!

Taalniveau 3F
Sinds 2017 hebben onze medewerkers, die nog niet voldeden aan het vereiste taalniveau 3F, een opfris- en een scholingstraject gevolgd. Veel van hen zijn de afgelopen tijd geslaagd en een aantal van hen volgen nog scholing en zullen nog dit jaar examen doen. Alle medewerkers zullen eind 2018 voldoen aan de gestelde taaleisen en zelfs meer dan alleen de mondelinge vaardigheden.

Babyspecialist
In 2018 haken we in op alle facetten die komen kijken bij het werken met de allerkleinsten in de kinderopvang. Dit is één van de eisen uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Medewerkers die werken met 0-jarigen dienen deze te volgen en voor 1 januari 2023 afgerond te hebben. We willen deze scholing zoveel mogelijk verdeeld over de jaren vanaf 2018 gaan aanbieden.

BeweegWijs
Avonturijn werkt op al haar locaties met het Beweegwijs-concept.
Een aantal van onze medewerkers zijn (intern) opgeleid voor ons activiteitenteam: AC4Kids.  Zij organiseren voor alle locatie diverse activiteiten. Met elkaar maken zij voor elke locatie een specifiek programma op het gebied van Sport, Spel en Bewegen, Natuur & Avontuur en Cultuur: de drie pijlers van ons activiteitenaanbod.

(Kinder) EHBO/BHV
Al onze medewerkers hebben een gecertificeerd diploma kinder-EHBO en volgen hiervoor ook de herhalingscursussen.
Daarnaast zijn op elke locatie een aantal medewerkers opgeleid tot BHV-er (bedrijfshulpverlening). Zij krijgen ieder jaar een herhalingscursus.