Meldcode kindermishandeling

kindermishandeling

Een belangrijke taak voor onze medewerkers om hier alert op te zijn en de signalen tijdig te herkennen. De meldcode kindermishandeling helpt hierbij.

De meldcode van Kinderopvang Avonturijn bestaat uit vijf basisstappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Collegiaal overleg en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.
  3. In gesprek gaan met ouders.
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatten risico, aard en ernst van het geweld.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Door dit overzichtelijke stappenplan weten onze medewerkers wat ze moeten doen bij (het vermoeden van) kindermishandeling. Uiteraard worden ouders hier nauw bij betrokken.