Kinderinspraak

Dat doen we samen met het kind!

Kinderinspraak of kinderparticipatie in de kinderopvang en dan met name op de buitenschoolse opvang vinden wij heel belangrijk. Vanaf ongeveer acht jaar kunnen kinderen heel goed zelf aangeven wat ze van de buitenschoolse opvang vinden. Wat vind je leuk? En wat niet? Wat zou je graag willen? We praten iedere dag natuurlijk met de kinderen, maar we organiseren ook zogenaamde ‘8 + gesprekken’. Vertel het ons maar!
De uitkomsten worden vervolgens in de groep besproken en samen met de kinderen stellen we plannen op. Zo werken we gestructureerd aan de kwaliteit van onze buitenschoolse opvang!