Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Voor uw baby, peuter of kleuter

Het kinderdagverblijf biedt een vertrouwde en veilige omgeving voor uw baby, peuter of kleuter. Uw kind kan zich hier optimaal ontwikkelen.

Uw baby op het kinderdagverblijf
Het is belangrijk dat u met een gerust gevoel naar uw werk gaat en dat u weet dat wij uw baby alles bieden wat het nodig heeft op het kinderdagverblijf. Onze locaties zijn zo ingericht dat de motoriek en zintuigen van uw baby zich optimaal ontwikkelen. Rust, veiligheid en geborgenheid zijn gewaarborgd. Uw baby krijgt maximale persoonlijke verzorging en individuele aandacht.

Vaste groep
Uw kind komt wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet uw kind dagelijks de vaste vriendjes en pedagogisch medewerkers. Dit is in het belang van het welzijn van uw kind en dit staat bij ons altijd voorop!

Een dag bij  Avonturijn
Een dag bij Avonturijn heeft altijd een vast ritme. Structuur is immers voor baby’s, peuters en kleuters van groot belang.  Uw kind weet wat hem of haar te wachten staat en dat biedt veiligheid.

Avontuur
Iedere dag bij Avonturijn is ook een avontuur. We laten uw kind van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken. Activiteiten, spelen en bewegen: bij ons is er voor alle kinderen meer dan voldoende uitdagend spelmateriaal, een gezellige en ontspannen sfeer en mogelijkheden om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen.

Buitenspelen
Buitenspelen vinden we erg belangrijk. Dit doen we dan ook iedere dag! Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en creativiteit van uw kind. Onze medewerkers van AC4kids bezoeken regelmatig al onze locaties om met de kinderen extra activiteiten op gebied van sport & spel, cultuur of natuur te doen. Spelen = leren!

Wennen
We besteden veel aandacht aan het wennen op ons kinderdagverblijf. Dit geldt voor zowel baby’s, als peuters of kleuters. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons prettig gaat voelen en dat u er vertrouwen in heeft dat wij goed voor uw kind zorgen. Voordat uw kind bij ons naar de opvang gaat, bieden wij u, indien mogelijk, een wenmoment aan. Uw kind went zo aan de geluiden en geuren van het kinderdagverblijf en raakt vertrouwd met de sfeer, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers.

U kunt op deze dagen ook voor een deel aanwezig zijn. U moet met een goed gevoel uw kind bij ons achter kunnen laten. Dat kunt u pas als u er zeker van bent dat wij goed voor uw kind zorgen. De pedagogisch medewerkers kunnen, op de momenten dat u in de groep bent, van u leren en kijken naar de manier waarop u met uw kind omgaat. U kunt dan vragen stellen en ons vertellen wat uw kind wel of niet prettig vindt.

Het kinderdagverblijf biedt:

  • Opvang op werkdagen voor kinderen van 0-4 jaar.
  • Opvangtijden: tussen 07.30 uur en 18.00 uur
  • Verlengde opvang vanaf 07.00 uur en na 18.00 uur is op aanvraag mogelijk

 

rondleiding Avonturijn