Jaarverslagen klachten en ongevallen

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Avonturijn jaarlijks een openbaar verslag van de
geregistreerde ongevallen en van de behandelde klachten/verbeterpunten. Beide jaarverslagen worden na bespreking met de oudercommissies op de locaties en met de medewerkers, toegezonden aan de GGD. In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ongevallen en klachten die in 2020 geregistreerd zijn en is beschreven op welke wijze deze ongevallen en klachten afgehandeld zijn.

Klik hier voor het openbaar jaarverslag ongevallen 2020

Klik hier voor het openbaar klachten jaarverslag van klanten 2020

De Landelijke geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang. Klik hier om naar hun website te gaan voor meer informatie.

Voor het afgelopen jaar heeft Avonturijn de klachtenvrij pin ontvangen, daar zijn we trots op!