HKZ Kwaliteitskeurmerk

HKZ kwaliteitskeurmerk:  kwaliteit in de kinderopvang goed geregeld 

Met het HKZ kwaliteitskeurmerk waarborgen wij de kwaliteit in onze kinderopvang. U wilt natuurlijk niets dan het beste voor uw kind. Dat willen wij ook. Al onze opvangvormen voldoen dan ook aan belangrijke kwaliteitseisen.

Het HKZ kwaliteitskeurmerk biedt u zekerheid: afspraken, protocollen en procedures zijn duidelijk en toegankelijk beschreven. Om de kwaliteit in kinderopvang te waarborgen moet kinderopvang Avonturijn o.a. voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, spelmateriaal en de opleiding van het personeel.

Daarnaast zijn er ook richtlijnen en afspraken vastgelegd over de verzorging van de kinderen, de omgeving en inrichting van een kindcentrum, speel-/leergroep of buitenschoolse opvang locatie en de zakelijke afhandeling van de opvang.

Een kinderopvangorganisatie verdient het HKZ-certificaat alleen als zij op alle punten aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Ieder jaar wordt, naast de jaarlijkse GGD-inspectie, door een onafhankelijke externe instelling getoetst of wij nog werken volgens de gestelde kwaliteitseisen.

Naast een aantal locaties worden ook het hoofdkantoor en het gastouderbureau beoordeeld. Eens per drie jaar bepaalt de certificerende instantie of het HKZ-certificaat verlengd wordt.

Hier leest u alles over het HKZ Keurmerk.