GGD inspectie

Ieder jaar een GGD inspectie op al onze locaties

Ieder jaar vindt er een  GGD inspectie plaats op al onze locaties. De GGD toetst namens de gemeente de kwaliteit van de kinderopvang.  Zij controleert ook of de Risico Inventarisaties op Veiligheid en Gezondheid zijn uitgevoerd. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde ‘Risicomonitor.’ Per locatie wordt er een inspectierapport opgemaakt. Deze vindt u terug op de locatiepagina. Ook het gastouderbureau wordt eveneens jaarlijks geïnspecteerd. Tevens dienen wij jaarlijks een ongevallen jaarverslag te maken, waarin alle (bijna) ongevallen in beschreven staan. Het jaarverslag ongevallen 2017 vindt u hier.

De GGD-inspectie is altijd onaangekondigd en toetst onze locaties onder andere op:

100331_thumbnail risico-monitor