Zo hebben we het geregeld

Raad van Toezicht (RvT) en directeur bestuurder

Als stichting heeft Avonturijn een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Avonturijn hanteert de Governance Code en de directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en algemene zaken binnen Avonturijn. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar functioneren en legt haar verantwoording af in het bestuursverslag. Conform de Governance Code kun je hier de nevenfuncties van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden inzien.

Klokkenluidersbeleid

Gelet op het belang dat Avonturijn hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, heeft de organisatie een klokkenluidersregeling opgesteld. Een samenvatting van de regeling kun je hier inzien. Om het bezoldigingsbeleid binnen de organisatie vast te stellen hebben we een Reglement van de Renumeratiecommissie opgesteld.

Managementteam

Avonturijn wordt dagelijks aangestuurd door de directeur-bestuurder en haar managementteam (MT). Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee managers kinderopvang, manager bedrijfsvoering en de adviseur IKC en kwaliteit. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. De manager kinderopvang is verantwoordelijk voor alle locaties en de contacten met onze samenwerkingspartners binnen haar werkgebied. De adviseur IKC en kwaliteit houdt zich bezig met de IKC-vorming van onze locaties en staat borg voor de kwaliteit van de organisatie.

Avonturijn is een middelgrote kinderopvangorganisatie en biedt professionele opvang met een warm hart. Avonturijn wil dé kinderopvangorganisatie in een straal van 30 kilometer rondom Ruurlo zijn. We sluiten in ons aanbod aan bij ontwikkelingen in de samenleving en vragen van ouders.

Jaarlijks laten wij zien en lezen waar wij aan hebben gewerkt en wat wij hebben gerealiseerd in onze jaarverslagen. Het jaarverslag 2018 is hier in te zien.  In 2018 heeft het bestuur de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag, opgesteld door BonsenReuling, ongewijzigd vastgesteld. Hier tref je de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan.

Kinderopvang bij jou in de buurt?

Verspreid door de Achterhoek hebben wij verschillende prachtige locaties! Via onze locatiepagina
vindt je gemakkelijk de geschikte opvang bij jou in de buurt.