Zo hebben we het geregeld

Toezichthoudend bestuur

Als stichting heeft Avonturijn een toezichthoudend bestuur. Het bestuur van Avonturijn hanteert de Governance Code en is eindverantwoordelijk voor het beleid en algemene zaken binnen Avonturijn. Het bestuur is met haar vijf leden klein én slagvaardig. Jaarlijks evalueert het bestuur haar beleid en het eigen functioneren en leggen verantwoording af in het bestuursverslag. Conform de Governance Code kun je hier de nevenfuncties van het bestuur en het rooster van aftreden inzien.

Klokkenluidersbeleid

Gelet op het belang dat Avonturijn hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, heeft de organisatie een klokkenluidersregeling opgesteld. De volledige regeling kun je hier inzien. Om het bezoldigingsbeleid binnen de organisatie vast te stellen hebben we een Reglement van de Renumeratiecommissie opgesteld.

Managementteam

Avonturijn wordt dagelijks aangestuurd door de directeur en haar managementteam (MT). Het MT bestaat naast de directeur uit drie unithoofden en ook het hoofd bedrijfsbureau maakt deel uit van het MT. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Het unithoofd is verantwoordelijk voor alle locaties en de contacten met onze samenwerkingspartners binnen haar unit.

Avonturijn is een middelgrote kinderopvangorganisatie en biedt professionele opvang met een warm hart. Avonturijn wil dé kinderopvangorganisatie in een straal van 20 kilometer rondom Ruurlo zijn. We sluiten in ons aanbod aan bij ontwikkelingen in de samenleving en vragen van ouders.

Jaarlijks laten wij zien en lezen waar wij aan hebben gewerkt en wat wij hebben gerealiseerd in onze jaarverslagen. Het Jaarverslag 2018 is hier in te zien.  In 2018 heeft het bestuur de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag, opgesteld door BonsenReuling, ongewijzigd vastgesteld. Hier treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan.

Kinderopvang bij jou in de buurt?

Verspreid door de Achterhoek hebben wij verschillende prachtige locaties! Via onze locatiepagina
vindt je gemakkelijk de geschikte opvang bij jou in de buurt.