Monthly Archives :

juli 2020

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij daarnaast nog eens vijf weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer.

Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV; die betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast!

Richtlijnen inzake COVID-19 aangepast! 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

versie 30 juni

Het RIVM heeft haar richtlijnen inzake COVID-19 aangepast. Per 1 juli is hierop ook het protocol kinderopvang aangepast. Avonturijn sluit met haar werkwijze hier uiteraard op aan en alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

Een aantal regels komen te vervallen.

  • De regel dat tussen medewerkers en kinderen van 4 jaar of ouder 1,5 meter afstand bewaard moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat contact tussen kinderen uit verschillende groepen zoveel mogelijk beperkt moet worden is komen te vervallen;
  • De regel dat ouders, kinderen en medewerkers het OV zoveel mogelijk moeten mijden is komen te vervallen.

Download hier het pdf van het ministerie van SZW.