Monthly Archives :

februari 2020

Komst directeur-bestuurder

Komst directeur-bestuurder 150 150 Yolanda_Bensink_Avonturijn

Stichting Avonturijn is de aanbieder van kinderopvang (in verschillende vormen) in grote delen van de Achterhoek (Ruurlo en wijde omgeving). Onze stichting past per 1 maart a.s. haar governance-structuur aan. We gaan over naar een zogenaamde two tier-structuur, waarbij een statutair directeur-bestuurder belast wordt met de bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een uit vrijwilligers bestaande raad van toezicht daar toezicht op houdt. Avonturijn is dan ook blij dat voor deze nieuwe structuur een directeur-bestuurder te kunnen aanstellen per 1 maart a.s. Met het wijzigen van de governance-structuur en het aanstellen van de directeur-bestuurder zijn we ervan overtuigd dat Avonturijn klaar is voor de toekomst, waarbij we het belang van kinderen, hun ouders en bovenal de kwaliteit van de kinderopvang centraal stellen. Herbert Prins is sinds maart 2020 directeur-bestuurder bij Avonturijn en woont met zijn echtgenote en drie dochters in Haaksbergen. Hij heeft een bedrijfseconomische opleiding, waarmee hij zijn carrière startte in de voedingsmiddelenindustrie. Sinds 2003 is Herbert werkzaam in de kinderopvang, waardoor hij een ruime ervaring in de branche heeft opgebouwd. Binnen verschillende kinderopvangorganisaties, waaronder Raster Groep (Sam&ko kinderopvang), Partou kinderopvang en Kindercentra Puck&Co bekleedde hij zowel directie als bestuurdersfuncties. Daarnaast heeft Herbert ruime ervaring als toezichthouder binnen welzijn, een woningcorporatie en sport.